Glossari d' impremta

Cercar per paraula


Cercar per abecedari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Capçalera

Línia o línies superiors d'un document imprès, incloent també les pàgines d'una publicació, el contingut del qual repeteix a cada pàgina i en la qual s'inclou fragments de text, material il·lustratiu, número de pàgina, data, etc. En el camp de la memòria magnètica, també s'aplica aquest nom a les expressions inicials d'un bloc constituent d'un fitxer de textos i en les quals s'inclou el seu emplaçament i altres dades d'interès.

Calibratge

Operació que assegura que tots els equips utilitzats en la conversió i tractament de fotografies i text fins a obtenir el producte imprès funcionen òptimament i que el contingut de les imatges pel que fa a tonalitat i color romanen constants a través de tot el cel productiu. Existeixen programes especialment dissenyats per ajudar a la tasca de calibratge i que es coneixen com a programari de gestió del color.

Color directe

Arca que es reprodueix mitjançant la utilització d'una sola tinta, en massa o mitjançant tramat per obtenir així una tonalitat desitjada. S'acostuma a utilitzar una tinta de composició especial quan es tracta de colors representatius de l'empresa en productes com ara els envasos.

Color especial

Color de tinta d'impressió que s'ha preparat especialment per a un treball o per a una empresa i que no s'obté per combinació dels colors de la quadricromia. La seva impressió suposa una operació més, separada del procés de la quadricromia.

Color neutre

Que no té to o matís o, en altres paraules, que absorbeix o reflecteix totes les longituds d'ona en la mateixa proporció. El terme es refereix també en el material imprès que només contingui blanc, negre o la gamma de grisos. Els colors acromàtics són coneguts també com colors o grisos neutres.

Color pla

Zona impresa amb un sol color i en massa, és a dir, amb una pel · lícula contínua de tinta. Per contra, la impressió en mediotonos pot combinar diverses tintes i diverses gradacions tonals per obtenir qualsevol matís.

colorímetre

Dispositiu per a la mesura de magnituds colorimètriques, com ara les components colorimètriques triestímul. El colorímetre obté els valors triestímul mitjançant integració analògica del producte de la reflectància o transmitància espectral de l'objecte per la funció de distribució del il.luminant triat i per la transmitància espectral dels filtres seleccionats segons el tipus d'observador estàndard emulat. Els colorímetres espectrofotomètrics realitzen aquesta determinació mitjançant integració numèrica.

Contornejar

Compondre text de manera que els extrems de les línies segueixin un perfil determinat. Un d'aquests casos és la composició en forma de «arracada» per deixar espai que ha d'ocupar una il · lustració. Tanmateix, pot tractar de casos més complicats com és la configuració del text al voltant d'un 
 objecte irregular, la qual cosa s'aconsegueix amb una sèrie de sagnies variables en cada línia. En els programes electrònics de composició això es facilita traçant 
 primer el perfil de la il · lustració o objecte a representar a manera de frontera per on no pot passar el text.

Corba de trama

Representació gràfica de la relació existent entre el nivell de gris emmagatzemat per a un pixe1 i la mida de punt que resultarà a la sortida. En dur a terme la linearització d'un dispositiu de sortida, s'estableixen les corbes de trama corresponents.

Corba tonal

Representació gràfica de la relació existent entre cada densitat de l'original i la densitat que s'obté en la reproducció i de la composició del qual s'encarrega l'anàlisi de l'escàner. Durant la configuració o preparació de l'escàner, s'ha d'ajustar aquesta corba tonal mitjançant una lectura de l'àrea de punt en la funció adequada de l'escàner.

Pressupost
online

Registra't i calcula el teu pressupost d'impremta online

Calcula!

Necessites
Ajuda?

Contacta amb nosaltres
al 93 881 64 07

Contactar