Glossari d' impremta

Cercar per paraula


Cercar per abecedari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Degradat

Efecte complementari que s'afegeix a una pàgina, document o imatge i que està compost per un tramat el percentatge va gradualment ascendint o descendint i que es reprodueix en un o en diversos colors.

Densitat

Aquest terme té diverses aplicacions segons es refereixi a temes fotogràfics, d'impressió o d'informàtica. En el camp fotogràfic, es refereix al grau de foscor de les imatges produïdes per un dispositiu fotogràfic. En el camp de la impressió pot referir-se a la quantitat de text existent per unitat d'espai. Igualment, pot pretendre descriure la intensitat amb què s'obté una reproducció gràfica. En el camp dels ordinadors equival al mesurament de la quantitat de dades que poden ser emmagatzemats en una unitat de superfície concreta de mig magnètic.

Densitòmetre

Instrument optoelectrònic que s'utilitza per al mesurament de la densitat de les imatges fotogràfiques o impreses. Els densitòmetres que treballen per reflexió s'utilitzen per mesurar densitats d'imatges que es troben en un suport opac. El densitòmetre de transmissió s'utilitza per llegir la densitat quan la imatge es troba en suports transparents.

Destramat

Procés que se segueix per eliminar una estructura de trama en els mediotonos d'una imatge ja sigui per mitjans òptics o mitjançant la utilització de filtres electrònics. Després d'aquesta operació, es pot realitzar un nou tramat que no interfereixi amb l'anterior.

Digitalització

Operació mitjançant la qual es converteix una imatge en una sèrie de codis binaris que representen cadascun dels punts de la seva estructura i que, d'aquesta manera, pot ser emmagatzemada a l'ordinador. Així doncs, es tracta de la conversió d'una imatge analògica en un conjunt de valors numèrics 
 digitals. Els dispositius característics per aquesta operació són: els escàners, les tauletes gràfiques i les videocàmeres. En tots aquests casos, la informació 
 rebuda es guarda a l'ordinador per al seu posterior tractament i sortida subsegüent.

Disseny gràfic

Cada un dels treballs dedicats a la configuració d'imatges per mitjans gràfics, ja siguin manuals o electrònics.

Dispositiu CTP - (Computer to Plate, d\'ordinador

Dispositiu CTP - (Computer to Plate, d'ordinador a planxa). Es poden preparar planxes per òfset, flexografia i gravat al buit partir de dades digitals sobre suports metàl · lics, de polièster o de paper.

Pressupost
online

Registra't i calcula el teu pressupost d'impremta online

Calcula!

Necessites
Ajuda?

Contacta amb nosaltres
al 93 881 64 07

Contactar