Glossari d' impremta

Cercar per paraula


Cercar per abecedari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Foli al peu

Nombre de pàgina que s'imprimeix a la part inferior.

Fullet

Petit document de material de propaganda contenint informació sobre un producte, sistema o servei.

Fullet publicitari

Document d'extensió variable que té per objecte donar a conèixer productes o serveis i que conté informació no només de tipus publicitari sinó també respecte a la utilització, avantatges, funcions, etc.

Fotomuntatge

Muntatge dut a terme combinant diverses fotografies per obtenir un efecte global.

Fendit

Estampació d'un filet en un full de paper o en un altre suport com a mitjà per indicar la posició d'un plec així com per facilitar la seva realització.

Full d\'estil

Guia de referència o conjunt de dades fixes que utilitzen alguns tractaments de textos i programes de composició i que porten totes les especificacions tipogràfiques a aplicar dins d'un bloc específic. Aquest bloc o document té una referència o etiqueta i, quan el tractament de textos la troba, adopta els valors dels paràmetres existents en el full d'estil corresponent.

Full de maqueta

Full que presenta la descripció dels elements d'una pàgina o document amb les seves posicions respectives.

Pressupost
online

Registra't i calcula el teu pressupost d'impremta online

Calcula!

Necessites
Ajuda?

Contacta amb nosaltres
al 93 881 64 07

Contactar