Glossari d' impremta

Cercar per paraula


Cercar per abecedari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Il·lustracions

Forma genèrica en què es designa tot element que no és text i que apareix en un document compost o imprès. En general, en anglès, hi ha una certa tendència a utilitzar aquest terme per referir-se a qualsevol dibuix de línia, deixant el terme «halftone» per referir-se a aquelles il·lustracions que són de mig tons.

Imatge

Estructura constituïda a la retina mitjançant llum reflectida o transmesa per estímuls externs, la impressió es completa mitjançant mecanismes fisiològics i mentals que afecten la percepció visual. Aquest terme s'utilitza normalment en tecnologia gràfica per identificar qualsevol il · lustració, dibuix, gràfic, text o un altre tipus de reproducció, visible per l'ull humà, que reprodueix l'original en la forma, el color i la perspectiva correctes.

Impressió de proves

Acte mitjançant el qual es passa a la creació directa del contingut de la imatge sobre el suport receptor en qualsevol dels sistemes, sigui amb premsa o sense.

Impressió en bobina

Qualsevol tipus d'impressió en un suport que és introduït a la màquina com rotllo continu o bobina, per oposició a les fulles soltes. Les impremtes que més habitualment utilitzen aquest mètode són les flexogràfiques i les de gravat en relleu, encara que també és molt freqüent en òfset, amb o sense forn d'assecat, per a la impressió de diaris i revistes.

Impressió en quadricromia

Impressió utilitzant les tintes groga, magenta, cian i negre que es combinen en quantitats adequades a cada punt de la imatge a través de la utilització de migtons.

Impressió en tinta plana

Impressió utilitzant qualsevol color de tinta.

Impressió en escala de grisos

Expressió mitjançant la qual es descriu la característica d'un sistema d'impressió electrònica en el sentit de poder imprimir nivells de gris (monocolor) a diferència dels que només poden imprimir imatges amb elements en massa o dels que poden imprimir a tot color.

Impressió en relleu

Qualsevol procés d'impressió o copiat d'imatge que transfereix una imatge a un suport a través d'una superfície portaimagen en relleu. S'usa habitualment com a sinònim d'impressió tipogràfica o flexogràfica.

Impressió monocolor

Representació, ja sigui en pantalla o sobre suport, de qualsevol imatge, sigui text o il · lustració, utilitzant un sol color en tot cas diferent del fons per disposar del contrast necessari.

Interlineat

Per extensió s'utilitza aquesta expressió per referir-se a l'acció de col·locar espai suplementari entre línies de text. Aquesta col·locació, a nivell d'edició electrònica, pot fins i tot tenir signe negatiu quan es suprimeix part d'espai normal entre dues línies de text. D'això se'n diu «reverse leading» o «interlineat negatiu».

Pressupost
online

Registra't i calcula el teu pressupost d'impremta online

Calcula!

Necessites
Ajuda?

Contacta amb nosaltres
al 93 881 64 07

Contactar