Glossari d' impremta

Cercar per paraula


Cercar per abecedari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pàgina

Costat d'un full de paper constituent d'un llibre o document en què existeix o pot existir un contingut gràfic. Per similitud, s'assigna també aquest terme al text que apareix en una pantalla d'ordinador ocupant tot l'espai disponible.

Paper

Suport format per fulla elaborada amb pasta de fibres vegetals que són mòltes, blanquejades, diluïdes en aigua, assecades, i posteriorment endurides, a la polpa de cel · lulosa, normalment, se li afegeixen substàncies com el polipropilè o el polietilè per tal de proporcionar diverses característiques. Les fibres estan aglutinades mitjançant enllaços per pont d'hidrogen. També es denomina paper, fulla, o foli, a la seva forma més comuna com làmina prima.

Paràgraf francès

Paràgraf en què la primera línia té l'amplada total de composició i la resta de línies tenen un marge esquerre superior.

Perforat

Sèrie de petits talls o forats alineats produïts en el paper amb la intenció de facilitar l'esquinçat per aquest punt.

Peu de pàgina

Línia de text situada al peu de la pàgina i que pot incloure el número de la pàgina, el títol del document, el nom de l'autor, etc. És normal que aquesta línia contingui la mateixa informació que la resta de pàgines d'una mateixa publicació, o almenys a nivell de capítol o secció.

Plegat

Operació que s'acostuma a dur a terme després de la impressió i del tall mitjançant la qual es va doblegant el full formant una signatura. Per això, s'utilitza una «plegadora». Plec (tipus) - De Acordió, de Borsa, de Fulla, de Porta, de Signatura, a Angle Recte, a Quart, en Z, Logitudinal, per Extensió Vertical, Paral·lel i Transversal.

posterització

Conversió o reproducció d'una imatge de tons continus per obtenir una altra imatge en la qual només hi ha uns pocs tons diferenciats i presentant una qualitat tipus «pòster». Òbviament, aquest efecte s'obté actualment per mitjans digitals, manipulant la fotografia i especificant un conjunt específic de passos o gradients.

Preparació de proves

Activitat o conjunt d'operacions mitjançant les quals s'obté una imatge sobre un suport o una pantalla que pretén emular la reproducció que s'obtindrà en el tiratge real en la impressió d'un treball. Les proves es poden dividir en dos grans grups, el que utilitza la impressió 
 convencional i el que empra mètodes artificials, com el fotomecànic. Al primer grup se li denomina en general proves en premsa i el segon grup, proves 
 de preimpressió. El primer pot subdividir en dos subgrups, el que empra la mateixa màquina d'imprimir o el que prepara les proves amb una premsa especial 
 dissenyada per aquest propòsit. Les proves de preimpressió poden ser de tipus molt diversos però, en l'actualitat, és important distingir entre les proves la 
 imatge s'obté per mètodes fotogràfics i les que es preparen per processos digitals. La preparació de les proves és una activitat important per al impressor 
 i pot tenir diverses aplicacions. Es preparen proves per realitzar els assaigs de disseny d'un encàrrec.

Preparació de proves en color

Activitat o conjunt d'operacions mitjançant les quals s'obté una imatge sobre un suport o una pantalla que pretén emular la reproducció que s'obtindrà en el tiratge real en la impressió d'un treball. Les proves es poden dividir en dos grans grups, el que utilitza la 
 impressió convencional i el que empra mètodes fotomecànics. Al primer grup se li denomina en general «proves en premsa» i el segon grup, proves de preimpressió o «proves ràpides». El primer pot subdividir en dos subgrups, el que empra la mateixa màquina d'imprimir o el que prepara les proves amb una premsa especial dissenyada per aquest propòsit. Les proves de preimpressió poden ser de tipus molt diversos però, en l'actualitat, és important distingir entre les proves la imatge s'obté per mètodes fotogràfics i les que es preparen per processos digitals. La preparació de les proves és una activitat important per al impressor i pot tenir diverses aplicacions. Es preparen proves per realitzar els assaigs de disseny d'un encàrrec.

Pressupost
online

Registra't i calcula el teu pressupost d'impremta online

Calcula!

Necessites
Ajuda?

Contacta amb nosaltres
al 93 881 64 07

Contactar