Glossari d' impremta

Cercar per paraula


Cercar per abecedari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Trencada

Disposició que es confereix a un bloc de text en què el seu marge esquerre, el seu marge dret o el seu centre presenta una estructura no alineada verticalment sinó seguint les pròpies fluctuacions de les terminacions de paraules que es troben en aquesta zona. Es pot parlar així de composició 
 trencada pel centre (Ragged center), composició trencada per l'esquerra (Ragged left) i composició trencada per la dreta (Ragged right). En espanyol s'utilitza també l'expressió composició en bandera per indicar la mateixa circumstància.

Targeta de visita

Document de mida petita per a la seva fàcil col · locació en una butxaca, imprès sobre suport més rígid que el paper com pot ser cartolina o plàstic i que conté informació sobre una empresa i / o persones.

Tipus de lletra

Disseny específic de lletra o caràcter que es distingeix amb un nom propi i que normalment constitueix una família completa. Així, per exemple, es coneix el tipus de lletra Times o Helvètica. Cada tipus de lletra té moltes fonts però algunes vegades es tendeix a identificar el concepte de tipus de lletra amb el de font.

Tipografia

Art de realitzar la composició de textos. Al marge de la disposició dels caràcters, aquesta activitat inclou també la correcta combinació de fonts i dissenys i el repartiment dels espais per obtenir un resultat estètic agradable.

Trama

Composició fragmentada d'una imatge sobre la base de petits punts per aconseguir, amb la seva mida selectiu, els diferents graus de gris. Aquest efecte s'aconsegueix situant el dispositiu del mateix nom a la cambra durant el procés d'exposició, ja sigui en l'itinerari de la llum des del original fins a la 
 pel · lícula o per contacte amb la pròpia pel · lícula. D'aquesta manera s'aconsegueix la possibilitat d'imprimir amb una sola tinta els diferents valors tonals d'una imatge de tons continus. Aquesta expressió en anglès pot també equivaler al verb, és a dir a l'expressió castellana «tramar» representant la realització del tramat. Per extensió, també s'aplica aquest concepte a la configuració d'imatges en pantalla sobre la base de la distribució reticular de punts de major o menor grandària.

Tramat

Composició fragmentada d'una imatge sobre la base de petits punts per aconseguir, amb la seva mida selectiu, els diferents graus de gris. Aquest efecte s'obté situant el dispositiu del mateix nom a la cambra durant el procés d'exposició, ja sigui en l'itinerari de la llum des del original fins a la pel · lícula o per contacte amb la pròpia pel · lícula. D'aquesta manera s'aconsegueix la possibilitat d'imprimir amb una sola tinta els diferents valors tonals d'una imatge de tons continus. Més recentment, es realitza per mitjans electrònics en un ordinador generant-se el tramat amb un programa al qual coneix com RIP (Raster Image Processor) i que governa el làser de l'equip d'exposició.

Troquel

Qualsevol dels elements de tall diferents de la guillotina que permeten obtenir productes acabats amb formes, normalment no rectes, per aplicacions o efectes específics.

Pressupost
online

Registra't i calcula el teu pressupost d'impremta online

Calcula!

Necessites
Ajuda?

Contacta amb nosaltres
al 93 881 64 07

Contactar